Členské příspěvky hráčů MSK Břeclav se po více jak třech letech mění. K snížení došlo u žákovských i dorosteneckých kategorií. Důvodem je restrukturalizace soutěží. V platnosti zůstává pravidlo platby příspěvků ve dvou termínech, stejně tak jako transparentní hrazení příspěvků převodem na účet Městského sportovního klubu. Rodiče mohou ale také zaplatit příspěvky jednorázovou platbou. Městský sportovní klub tak patří s výší členských příspěvků k nejlevnějším sportům na Břeclavsku. Aktualizovanou směrnici uvádíme níže.

  

 

Aktualizace č. 5 VNITŘNÍ SMĚRNICE MSK Břeclav č. 3 vydané výkonným ředitelem společnosti

 Tato směrnice se vydává ve věci členských příspěvků MSK Břeclav (podzim 2015).       

 

Výše členských příspěvků podzim 2015:

Přípravka (mladší):     1000,-Kč

Přípravka (starší):       1500,-Kč

Žáci:                          1500,-Kč

Dorost:                       2000,-Kč

 

Hráči, kteří jsou v klubu MSK Břeclav na hostování, případně střídavý start, hradí příspěvky ve stejné výši jako kmenový hráči MSK Břeclav.

Sourozenci v klubu: Jeden hradí příspěvky ve 100% výši, druhý ve výši 50%.

Hráč, který je syn/dcera trenéra, který má uzavřenou trenérskou smlouvu s MSK Břeclav, hradí příspěvky ve výši 50%.

 

Členské příspěvky se hradí čtvrtletně a to převodem na účet MSK Břeclav následovně:

50% výše členských příspěvků za podzim 2015 do 31. 8. 2015

50% výše členských příspěvků za podzim 2015 do 11. 9. 2015

 

Příspěvky se hradí převodem na účet MSK Břeclav č. 1752124/0300 vedený u společnosti ČSOB.

Pro platbu je nutné použít následující identifikační údaje:

Variabilní symbol: rodné číslo hráče bez lomítka (např. 961013)

Poznámka pro příjemce: kategorie a jméno hráče (např. U14 – Tomáš Novák)

 

K 31. 8. 2015 a 11. 9. 2015 obdrží trenéři jednotlivých kategorií seznam plateb jejich hráčů.

V případě, že rodič není schopen uhradit z jakýchkoli důvodů za své dítě příspěvky, pošle žádost s odůvodněním na matasovsky@mskbreclav.cz. Každá žádost se posuzuje individuálně přímo u výkonného ředitele Martina Maťašovského. Vzhledem ke snížení členských příspěvků budou případné výjimky udělovány zcela výjimečně. 

Zpět